Kancelář

Poštu, potvrzování průkazek a další administrativu vyřizuje paní Jerjeová na budově A. Viz kontakty.