Kancelář

Poštu, potvrzování průkazek, vydávání nevyzvednutých vysvědčení o hlavních prázdninách a další administrativu vyřizuje ekonomka Ing. Denisa Šubertová Dufková na budově A, Horská 130, 544 01 Hostinné. Viz kontakty.