Povinně zveřejňované informace

1. Název Základní škola Karla Klíče Hostinné
2. Důvod a způsob založení Zřizovatel: Město Hostinné
  Školský zákon č. 561/2004 Sb. (§ 44)
3. Organizační struktura organizační stuktura
4. Kontaktní spojení kontakty
4.1 Kontaktní poštovní adresa Sídlo
Horská 130
Hostinné
54371
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Budova 1. stupně a ředitelství
Horská 130
Hostinné
54371
  Budova 2. stupně
B. Němcové 411
Hostinné
54371
  Budova školní družiny
Školní 321
Hostinné
54371
4.3 Úřední hodiny v obobí školního roku: všední dny 8:00 – 14:00
V období prázdnin: pondělí 9:00 – 13:00
4.4 Telefonní čísla Budova 1. stupně
499 524 110
  Budova 2. stupně
499 441 759
  Budova školní družiny
734 570 192
4.6 Adresa internetové stránky https://www.zskkho.cz
4.7 Adresa e-podatelny zskkho@zskkho.cz
  ID datové schránky: 8dw28ws
4.8 Další elektronické adresy info@zskkho.cz
  reditelka@zskkho.cz (ředitelka školy)
5. Případné platby lze poukázat 270825774/0600
  platby lze provést rovněž v hotovosti v kanceláři školy
6. IČ 43462448
7. DIČ nejsme plátci DPH
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů ŠVP
  zřizovací listina
8.2 Rozpočet rozpočet
9. Žádosti o informace a) písemně e-mailem, datovou schránkou či poštou na adresu školy
  b) osobně v kanceláři školy
10. Příjem žádostí a dalších podání žádosti vyřizuje ředitel školy, zástupce ředitele školy a sekretářka
11. Opravné prostředky Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., je možno podat opravný prostředek a to odvolání. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitele školy.
12. Formuláře formuláře
13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací Stránky MŠMT
  Portál veřejné správy
  Stránky MVČR
  Stránky Otevřená společnost
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon 561/2004 Sb., školský zákon Zákon 500/2004 Sb., správní řád Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Znění zákonů je možno vyhledat na: www.mvcr.cz  pod záložkou Legislativa.
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Pořízení kopií:

 1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
 1. Jednostranná 3 Kč
 2. Oboustranná 4 Kč

 

 1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:
 1. Jednostranná 5 Kč
 2. Oboustranná 7 Kč

 

 1. Za tisk na černobílé tiskárně:
 1. Jedna stránka A4 3 Kč
 2. Oboustranně A4 4 Kč
 3. Jedna stránka A3 5 Kč
 4. Oboustranně A3 7 Kč

 

 1. Za pořízení barevné kopie nebo tisk na barevné tiskárně:
 1. Jedna stránka A5 10 Kč
 2. Jedna stránka A4 15 Kč
 3. Jedna stránka A3 30 Kč

V případě oboustranné barevné kopie nebo tisku se účtuje dvojnásobek ceny jednostranné kopie požadovaného formátu.

 1. Za scan 1 stránky (manipulační poplatek) 3 Kč.

 

 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem určeným vedením školy ve výši částky, která je odvozena od průměrné hodinové mzdy pracovníka, ve kterém došlo k vyhledávání. Minimální hodinová sazba činí 200 Kč.
   
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací  
16. Licenční smlouvy nejsou uzavřeny
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Odpověď č. 1 (docx)

Odpověď č. 2 (docx)

Odpověď č. 3 (docx)

Odpověď č. 4 (pdf)

Odpověď č. 5 (pdf)